Glassmältning i ståltankar och stålbehållare
Glassmältning i ståltankar och stålbehållare
Tankkapacitet 15 m3 till 50 000 m3

Glassmältning i ståltankar och stålbehållare

Glassmältning i ståltankar och stålbehållare
Tankkapacitet 15 m3 till 50 000 m3

Våra tankar/behållare är tillverkade med hjälp av en unik teknik, där alla material smälts samman vid hög temperatur (+ 815 °C). Följaktligen har materialet extra hög kemisk beständighet och konstruktionshållbarhet.

Fördelar

  • Den industriella kvalitetskontrollen garanterar en hållbar, varaktig beläggning, som är funktionsduglig även under de mest extrema förhållanden – utan att behöva stora investeringar och underhållskostnader i framtiden.
  • Ståltankar med glassmältning kan byggas ut och monteras på mycket kort tid – utan behov av extra tung konstruktionsutrustning.
  • Under insats, ifall en panel skadas, är det enkelt att byta ut den skadade panelen med en ny.
  • Det är kanske den största fördelen jämfört med betong- eller svetsade tankar.

Vi levererar tankar med en kapacitet på upp till 50 000 m3. Nästan obegränsade tankdimensioner och en tillförlitlighet, som gör det möjligt att lagra vatten, avloppsvatten, köksavfall, biogas, gödsel, biobränslen etc.

För att tillgodose kundernas behov, kan vi utrusta tankarna med tillbehör – stege på sidan av skalet (manway), pumpar, stegar, serviceplattform (serviceområde), strömvirvel, flänsar, rörledningar etc.