Lagringstankar av galvaniserad stål
Lagringstankar av galvaniserad stål
Tankkapacitet från 9 m3 till 4 000 m3

Lagringstankar av galvaniserad stål

Lagringstankar av galvaniserad stål
Tankkapacitet från 9 m3 till 4 000 m3

Våra ovanjordiska tankar och behållare av galvaniserad stål är ett ekonomiskt sätt att lagra och distribuera olika slags vätskor. Vi kan leverera tankar med diameter upptill 3,1 m.

Alla projekt är olika, det samma gäller vår strategi. Vi kan erbjuda dig den bästa lösningen för varje tillfälle.

Fördelar

 • Lätt och billig att transportera även på stora avstånd på grund av demontering
 • Vår teknik gör det möjligt att minska installationstiden och -kostnaderna samt ersätta massiva betong- och svetsarbetena
 • Högkvalitativt tätningsmaterial – membran av Butyl, EPDM och PVC etc.
 • Före leveransen genomgår varje produkt en kvalitetskontroll
 • Tål alla miljöförhållanden – såsom vind, regn, kyla och värme
 • Beroende på projektets behov kan våra tankar utrustas med specifika inlopps-, utlopps-, överflödes-, dräneringsanslutningar och annat som måtte vara nödvändigt
 • Tankarna/behållarna kan utrustas med yttre eller inre isolering. Det är också möjligt att installera en sänkbar värmare

Enligt projektkraven kan vi utrusta tankarna med specifika tillbehör allt efter kundens behov.

Tank- och containermontering på byggplatsen
Montering utförs med hjälp av hydrauliska domkrafter eller ställningar. Våra specialister är redo att ge våra kunder råd i alla situationer och endast komma med de bästa lösningarna.

För att kunna uppfylla kundernas alla krav, kan vi utrusta våra tankar med tillbehör – stege på sidan av skalet (manway), pumpar, stegar, serviceplattform (serviceområde), strömvirvel, flänsar, rörledningar etc.

VIKTIGASTE ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
 • Lagringstankar för dricksvatten.
 • Vattentankar/vattenlagring för brandbekämpning.
 • Regnvattenbehållare.
 • Lagringstankar för teknisk- och obehandlad vatten.
 • Avloppsvattenbehållare.
 • Luftningsbehållare för avloppsvatten.
 • Lagring av kemiska ämnen
 • m.m.