Panaudojimas

Vanduo
gaisro gesinimo sistemos, lietaus vandens sulaikymas ir panaudojimas, geriamasis vanduo (vandens tiekimo visuomenei užtikrinimas), lietaus vandens surinkimas.
Nuotekos
apdorojimo talpos nuotekų apdorojimo įrenginiams ir pramoninei apdorojimo įrangai.
Biodujos
technologinės talpos biodujų laikymui. „Industrial heroes“ turi patirties bendradarbiaujant su biodujų jėgainėmis visame pasaulyje, todėl esame įsitikinę, kad mūsų inžinieriai mielai su jumis bendradarbiaus.
Birios medžiagos
grūdai, kalkakmenis, cementas, lakieji pelenai, suodžiai, medienos atliekos, plastiko granulės, druska ir pašarai (silosai, gabenimas, šlapių grūdų tvarkymas).
Cheminės medžiagos
skystos trąšos ir kitos cheminės medžiagos, kurioms chemiškai atsparus emalis. Kuriant ir gaminant tokias talpas visada didžiausias dėmesys skiriamas patvarumui ir saugumui.
Skysčiai
skystas mėšlas, mėšlo vanduo, druskos sūrymas, technologinis ir gaisro gesinimui skirtas vanduo, kalkių pienas ir kt.
Maistas ir gėrimai
dėl maisto/gėrimų ir jų sudedamųjų dalių įvairovės ir produktų charakteristikų dažniausiai reikia specialios įrangos. Laikymo talpos, džiovintuvai, miltelių silosai, sterilios talpos, tirpstančių medžiagų ir technologinės talpos.
Kosmetika
„Industrial Heroes“ Su jumis bendradarbiaus sprendžiant talpos dizaino, konkrečių talpų poreikių ir kombinacijų klausimus.
Farmacija
turi būti laikomasi aukščiausių kokybės standartų, būtent todėl inžinieriai aktyviai su jumis bendradarbiaus.
Terminalai
prekių platinimas ir laikymas yra svarbios logistikos grandinės dalys.
Ūkininkystė
žemės ūkio, pastoracinė, pieno gavybos, ariamos dirvos.