ცისტერნა კონტეინერები
ცისტერნა კონტეინერები
მოცულობა მერყეობს 30 მ 3-დან 70 მ 3-მდე (არ არის იზოლირებული) და იზოლირებულია - 30 მ 3-დან 65 მ 3-მდე.
ამასთან, შესაძლებელია ცისტერნების გაერთიანება მოცულობის გასაფართოებლად.

ცისტერნა კონტეინერები

ცისტერნა კონტეინერები
მოცულობა მერყეობს 30 მ 3-დან 70 მ 3-მდე (არ არის იზოლირებული) და იზოლირებულია - 30 მ 3-დან 65 მ 3-მდე.
ამასთან, შესაძლებელია ცისტერნების გაერთიანება მოცულობის გასაფართოებლად.

ცისტერნა კონტეინერები მზადდება გადაზიდვის კონტეინერებისგან. ამ კონტეინერებს აქვთ გამძლე და მყარი ექსტერიერები, მარტივია მათი ინსტალაცია და ტრანსპორტირება. ისინი, ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნას სხვადასხვა მიზნისთვის და ეს უზრუნველყოფს ცისტერნის მაღალი დონის დაცვას ფართო სპექტრისთვის სამრეწველო პროცესებისთვის.

ცისტერნა კონტეინერის მთავარი უპირატესობა მათი მობილურობაა

გამოყენების ძირითადი სახეები:

  • სხვადასხვა ქიმიური ნივთიერებების და სითხეების შესანახად
  • გამოიყენება ბიოგაზის სადგურებში
  • გამოყენებადია ჩამდინარე წყლებისთის
  • ვარგისია როგორც შიდა, ასევე გარე გამოყენებისთვის

პროექტის მოთხოვნების შესაბამისად, ჩვენ შეგვიძლია დავამონტაჟოთ ცისტერნები განსაკუთრებულიი აღჭურვილობით კლიენტის სურვილის შესაბამისად.

მომხმარებლის მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად, ჩვენი ცისტერნები აღჭურვილია აქსესუარებით – გვერდითი manway-ი, ტუმბო, კიბეები, სერვისის პლატფორმა (ტერიტორია), ბორბლები, კიდეები, მილები და ა.შ.

ჩვენი სპეციალისტები მზად არიან გაუწიონ შესაბამისი კონსულტაცია ყველა სიტუაციაში და თითოეულ მომხარებელს საჭიროებისამებრ შესთავაზონ საუკეთსო გადაწყვეტილება.