Kasutusvaldkonnad

Vesi
Tuletõrjevee, sademevee säilitamine või taaskasutus, joogivesi (üldveevarustuse tagamine), vihmavee kogumine.
Reovesi
Reoveepuhastite ja tööstuslike töötlemisseadmete töötlemispaagid.
Biogaas
Töötlemispaagid biogaasi säilitamiseks. Industrial Heroes on omandanud kogemusi koostöös kogu maailma biogaasitehastega, seega oleme kindlad, et meie insenerid teevad teiega suurima rõõmuga koostööd.
Puistematerjal
Vili, lubjakivi, tsement, lendtuhk, tahm, puidujäätmed, plastgraanulid, sool ja loomasööt (silo, transport, märg vili).
Kemikaalid
Vedelväetised ja muud kemikaalid emaili keemilise taluvuse piirides. Nende paakide projekteerimisel ja tootmisel on vastupidavus ja ohutus alati kõige tähtsamad.
Vedelikud
Vedel sõnnik, sõnnikuvesi, soolvesi, töötlemis- ja tulekustutusvesi, lubjapiim jne.
Joogid ja toit
Mitmesugused joogid/toidud ja nende toodete koostisosad nõuavad eriseadmeid, mis arvestavad tooteomadusi. Säilituspaagid, kuivatid, pulbrihoidlad, steriilsed paagid, sulatuspaagid ja töötlemispaagid.
Kosmeetika
Industrial Heroes aitab teil paagi ehituse ning konkreetsete vajaduste ja kombinatsioonide üle otsustada.
Farmaatsiatööstus
Nõuab parimat kvaliteeti, seetõttu teevad meie insenerid teiega aktiivselt koostööd.
Terminalid
Kaupade jaotus ja hoiustamine on logistikaahela oluline lüli.
Põllumajandus
Maaviljelus, karjakasvatus, piimatööstus, põllundus.