Anvendelser

Vand
til brandbekæmpelse, oplagring eller genbrug af stormvand, drikkevand (sikring af vandforsyning til offentligheden), regnvandindsamling.
Spildevand
procestanke til spildevandsrensningsanlægget og til industrielt procesudstyr.
Biogas
procestanke til oplagring af biogas. Industrial heroes har fået erfaring med at arbejde med biogasanlæg over hele verden, så vi er sikre på at vores ingeniører vil være mere end glade for at samarbejde med jer.
Bulkmaterialer
korn, kalksten, cement, flyveaske, carbon black, træaffald, granuleret plast, salt og foder (ensilage, transport, våde kornafgrøder).
Kemikalier
flydende gødninger og andre kemikalier inden for emaljenes kemiske resistens. Holdbarhed og sikkerhed er altid altafgørende ved design og fremstilling af disse tanke.
Væsker
flydende gødning, gødningsvand, natriumchloridopløsning, proces- og brandbekæmpelsesvand, kalkmælk osv.
Drikke- og fødevarer
det varierede udvalg af drikke- og fødevarer, og ingredienser til disse produkter kræver specielt udstyr, som bestemmer produktets egenskaber. Opbevaringstanke, tørrekammere, pulversiloer, sterile tanke, smeltetanke og procestanke.
Kosmetik
Industrial Heroes vil samarbejde med jer, hvis I ønsker et design af en tank, også om specifikke behov og kombinationer, som denne tank skulle have.
Lægemidler
har de højeste kvalitetsstandarder, hvorfor vores ingeniører vil samarbejde aktivt med dig.
Terminaler
distribution og opbevaring af varer er et vigtigt led i logistikkæden.
Landbrug
landbrug, græsarealer, mejeri, agerjord.